โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอินเทอรืเน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ

 

 

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, June 21, 2022
จำนวนผู้เข้าชม: 21